Anjès Gesink

(s)Meerkoet

Visdief

Zwartkopmeeuw

Bosuil

Zilvermeeuw

Kramsvogel

Ransuil

Houtduif

Kluut

Heggenmusjes

Stadsduif

Aalscholver

Nijlgans

Fazant

Meerkoet

Vogels huilen niet

Sinds 2012 ben ik als vrijwilliger werkzaam bij Stichting Vogelklas Karel Schot, een vogelopvang in Rotterdam Zuid voor wilde vogels. De meest uiteenlopende vogels worden hier binnengebracht omdat ze verzwakt zijn, tegen een gebouw zijn gevlogen of verstrikt zijn geraakt in visdraad en haren. Veel vogelleed wordt veroorzaakt door ons menselijk handelen, maar tegelijkertijd zijn het diezelfde mensenhanden die hen verzorgen.

In 2013 ben ik een jaar lang verschillende vogels gaan fotograferen. De foto’s tonen een bonte verzameling van vogels, uiteenlopend van huismus tot knobbelzwaan en van havik tot draaihals. De blauwe handschoen staat symbool voor de verzorging die de vogels krijgen maar verwijst ook naar de menselijke interventie die van grote invloed is op het leven van vogels in de stad.

Voor dit project ben ik de samenwerking aangegaan met André de Baerdemaeker, stadsecoloog en ook vrijwilliger van de Vogelklas. De inbreng van André zorgt voor een waardevolle inhoud van het project.

17 Mei 2014 is het fotoboek Vogels huilen niet verschenen. 

Van 17 Mei t/m 31 Augustus waren de foto's te zien in Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam tijdens de expositie van Vogels huilen niet.

Kijk voor meer informatie over het project op:

www.vogelshuilenniet.nl

www.vogelklas.nlENG

Birds don’t cry

I work as a volunteer at a Rotterdam bird shelter (Vogelklas Karel Schot). Birds of all kinds of species end up here because of there debilitated condition, because they have flown into buildings or, for example, because they have become entangled in fishing lines. Much avian suffering is caused by humans, but it is also human hands that take care of them. 

See for more info about the project:

www.vogelshuilenniet.nl

Roek

Waterhoentjes

Spreeuw

Gemaakt met Berta